Inscripció parelles Dansa 2024

També disponible en aquesta mateixa pàgina

CALENDARI 2024

del 22 d’abril a les 18h al 8  de maig a les 9h > Inscripcions al web.

4 de maig 11:00h a l’espai Dansa > Reunió Parelles 2023

assajos >
Canviem la dinàmica i el calendari per alliberar d’assajos l’estiu:
• 3 dissabtes o diumenges de formació intensiva (matí i tarda) – 1 al maig i 2 al juny.
(a ajustar dates concretes amb les balladores i balladors a la reunió del dia 29 d’abril)
• Assaig intensiu tots els vespres de les dues setmanes prèvies a la Festa Major

25 i 26 d’agost 2024 > Ballada a la plaça de la Vila.

NORMATIVA

Les parelles de la Dansa i el Ball del Ciri de Castellterçol

Article 15è

Les parelles de la Dansa i el Ball del Ciri de Castellterçol són garantia de la tradició històrica de la vila i n’asseguren la continuïtat.

Article 16è

Serà l’Ajuntament de Castellterçol, per ordre del Plenari del Consell, qui obrirà cada any pel mes de maig, la convocatòria per triar les parelles que ballaran la Dansa i el Ball del Ciri per la Festa Major de Castellterçol.

La convocatòria estarà oberta a totes les persones interessades un període mínim de trenta dies naturals. (*)

Article 17è

El Plenari del Consell triarà sis parelles, segons els criteris:

• disposar del formulari de sol·licitud complimentat

• ordre d’inscripció

• haver-se inscrit amb parella o bé en grup de sis parelles que compleixin els altres requisits

• ser major de divuit anys, com a mínim un membre de la parella

• estar empadronat/da a Castellterçol, com a mínim un membre de la parella.

En el cas extraordinari que les parelles inscrites no compleixin alguns dels requisits anomenats anteriorment, el Consell, com a òrgan encarregar d’executar el ritual de la Dansa i el Ball del Ciri de Castellterçol cada any per la Festa Major, triarà les parelles segons el seu criteri.

La decisió del Consell serà inapel·lable.

Article 18è

Les parelles triades estaran obligades a assistir a tots els assajos.